REJESTRACJA
Organizatorzy

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja ANTYRAMA

Zarząd Fundacji

Filip Romaniuk – Prezes Zarządu
Agata Filipowicz – Członek Zarządu
Łukasz Harat – Członek Zarządu
Paulina Pytka – Członek Zarządu
Julia Swoboda – Członek Zarządu

 

Zespół A<

Dyrektor
Łukasz Harat
harat@antyrama.org
+48 725 010 599

Rzecznik prasowy
Szymon Siemko
siemko@antyrama.org
+48 790 850 117

Dyrektor programowy
Agata Filipowicz
filipowicz@antyrama.org
+48 784 511 196

Dyrektor finansowy
Klaudia Mańka
manka@antyrama.org
+48 510 656 427

Kurator festiwalu
Kuba Kopecki

Finanse
Paulina Pytka
Helena Szewiola

Produkcja
Maria Markowska
Arleta Nowak
Julia Swoboda
Magda Rugor

Koordynator ds. wolontariatu
Magda Rugor

Identyfikacja wizualna
Patrycja Mola

Projekt logo
Patrycja Mola
Weronika Banik (NOKTA)

Identyfikacja dźwiękowa
Kuba Piecyk (Seraph)

Scenografia
Kinga Dziura
Amanda Kędzierska
Małgorzata Olszańska
Wiktora Paszek

Spoty wideo
Patrycja Mola
Szymon Siemko
Łukasz Harat

Strona internetowa
Dawid Mazur
Patrycja Mola

Korekta
Katarzyna Liszka
Maria Markowska

Wsparcie programowe
Ola Hantkiewicz
Dawid Mazur
Filip Romaniuk