REJESTRACJA
Partnerzy

Współorganizatorzy

Dofinansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Sponsor

Patronat honorowy

Partner strategiczny

Główny patronat medialny

Sponsor scenografii

Partnerzy

Partnerzy technologiczni

Patronat medialny